„Musique Non-Concrète” Adam Kempa

Płyta o tytule „Musique Non-Concrète” zawiera utwory takie jak: „regalia”, „mysterium tremendum”, „mysterium fascinosum”…, widniejące na tackliście właśnie w takiej kolejności. I jak się to…